AGILITY KRKONOŠE

Dolnokalenské jumpingy 3. 6. 2023

DATUM: 3. 6. 2023
MÍSTO: Autokemp Dolní Kalná 
ROZHODČÍ: Zuzana Soukupová
POŘADATEL: Veronika Hájková, Zuzana Soukupová

​​KATEGORIE:
Štěňátka: 3x TUNELIÁDA
Veteráni: 3x TUNELIÁDA

Začátečníci: 1x TUNELIÁDA + 2x JUMPING
Pokročilí:1x TUNELIÁDA + 2x JUMPING

PREZENCE:
7:30- 8:00 ŠTĚŇÁTKA + VETERÁNI
13:00-13:30ZAČÁTEČNÍCI + POKROČILÍ

Propozice

DATUM: 27.5.2023

MÍSTO: Autokemp Dolní Kalná 

ROZHODČÍ: Zuzana Soukupová
POŘADATEL: Veronika Hájková, Zuzana Soukupová

 

KATEGORIE: štěňata, začátečníci, pokročilí, veteráni

ŠTĚŇATA

psíci ve věku 7-18 měsíců

3 tuneliády

všechny velikostní kategorie budou posuzovány dohromady

vyhodnocení pořadí dle času doběhnutých týmů

psík může mít obojek

je možné běžet s hračkou nebo nedrolícím se pamlskem

diskvalifikace: vyvenčení psa v prostoru parkuru, opuštění parkuru, neopravené odmítnutí

je možné psíka přidržet na startu, pokud máte tento požadavek, hlaste při prezenci

VETERÁNI

psi starší 8 let, všechny velikostní kategorie dohromady

3 tuneliády

všechny velikostní kategorie budou posuzovány dohromady

vyhodnocení pořadí dle času doběhnutých týmů

psík může mít obojek

je možné běžet s hračkou nebo nedrolícím se pamlskem

diskvalifikace: vyvenčení psa v prostoru parkuru, opuštění parkuru, neopravené odmítnutí

ZAČÁTEČNÍCI

psíci starší než 18 měsíců

pouze pro oficiálně nezávodící týmy

1 tuneliáda a 2 jumpingy

parkur bude sestaven pouze ze skokových překážek a tunelů, překážek bude v každém běhu max. 20

3 velikostní kategorie, výška skokových překážek bude snížena o 1 velikostní kategorii (psíci velikosti L + ML budou běhat na M, psíci velikosti M budou běhat na S, psíci velikosti S budou běhat na XS)

vyhodnocení na základě času, počtu chyb a odmítnutí

psík nesmí mít obojek

je možné běžet s hračkou nebo nedrolícím se pamlskem

diskvalifikace: vyvenčení psa v prostoru parkuru, opuštění parkuru, neopravené odmítnutí

POKROČILÍ

psíci starší 18 měsíců

možné přihlásit i oficiálně závodící týmy

1 tuneliáda a 2 jumpingy

parkur bude sestaven pouze ze skokových překážek, slalomu a tunelů, překážek bude v každém běhu max. 20

4 velikostní kategorie – S, M, ML, L, ML+L hodnocené a vyhlašované dohromady

vyhodnocení na základě času, počtu chyb a odmítnutí

psík nesmí mít obojek

diskvalifikace: vyvenčení psa v prostoru parkuru, opuštění parkuru, při překonání překážky mimo pořadí nebo za 3 odmítnutí, dále krmení nebo hračka na parkuru

 

STARTOVNÉ

 – bude doplněno

uzávěrka přihlášek je 2. 6. 2023, nebo po naplnění kapacity 80 týmů

 

OBČERSTVENÍ
 – bude doplněno

 

OBECNÁ PRAVIDLA & INFORMACE

Pes musím mít platné očkování proti vzteklině, bude kontrolováno při prezenci.

Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb., v platném znění na ochranu zvířat proti týrání.

Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobeném psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že závod bude fotograficky a kamerově dokumentován. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií a videí na webu a sociálních sítích závodu.

Čas bude měřen stopkami.

Potřebuju doladit vyhlašování.

Štěňata a veterány bych vyhlásila každý běh zvlášť + součty běhů, medaile bych dávala za součty.

Štěňata 3x (1., 2., 3. místo) + součty 1x (1., 2., 3. místo)

Veteráni 3x (1., 2., 3. místo) + součty 1x (1., 2., 3. místo)

U začátečníků a pokročilých bych vyhodnotila tuneliády dohromady napříč kategoriemi jako u štěňat a veteránů. Pak každý jumping zvlášť S a M a ML+L dohromady. Vyhlásit jednotlivé běhy + součty jumpingů, za součty medaile.

Začátečníci    

tuneliáda 1x (1., 2., 3. místo)

Jumping S 1 (1., 2., 3. místo), Jumping M 1 (1., 2., 3. místo), Jumping L+ML 1 (1., 2., 3. místo)

Jumping S 2 (1., 2., 3. místo), Jumping M 2 (1., 2., 3. místo), Jumping L+ML 2 (1., 2., 3. místo)

+ součty Jumping 1 + 2 u každé kategorie

Pokročilí        

tuneliáda 1x (1., 2., 3. místo)

Jumping S 1 (1., 2., 3. místo), Jumping M 1 (1., 2., 3. místo), Jumping L+ML 1 (1., 2., 3. místo)

Jumping S 2 (1., 2., 3. místo), Jumping M 2 (1., 2., 3. místo), Jumping L+ML 2 (1., 2., 3. místo)

+ součty Jumping 1 + 2 u každé kategorie